TẠI SAO BẠN CHƯA GIÀU?

Chắc bạn chưa thấu hiểu thành ngữ "PHI THƯƠNG BẤT PHÚ". Bill Gates bỏ học ở Harvard cùng bạn thành lập Microsoft khi 20 tuổi, Đặng Lê Nguyên Vũ cùng bạn mở quán cafe đầu tiên khi 27 tuổi,... 

Bạn chờ đến khi bao nhiêu tuổi?


Đăng ký kinh doanh vừa nhanh lại rẻ


thời gian

Không quá 05 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ

địa điểm

Bạn chỉ cần ngồi tại nhà 

ký hồ sơ và nhận kết quả

cAM KẾT

Hoàn trả phí dịch vụ 

nếu chậm trả kết quả

giá phí

Vui lòng xem chi tiết 

trang sau

bảng giá ĐĂNG KÝ MỚI 

GÓI 1

1.250.000 đ • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia


MUA
GÓI 2

2.950.000 đ

(khi ký Hợp đồng kế toán)


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Chữ ký số thời hạn 01 nămmiễn phí 300 số hóa đơn
 • Miễn phí mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB 
 • Miễn phí đăng ký nộp thuế điện tử, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 • Miễn phí dịch vụ kế toán 01 tháng đầu tiên 
MUA
GÓi 3

3.750.000 đ

(khi ký Hợp đồng kế toán)


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Chữ ký số thời hạn 02 nămmiễn phí 500 số hóa đơn
 • Miễn phí mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB 
 • Miễn phí đăng ký nộp thuế điện tử, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 • Miễn phí dịch vụ kế toán 01 tháng đầu tiên 
MUA
GÓI 4

4.100.000 đ

(khi ký Hợp đồng kế toán)


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Chữ ký số thời hạn 03 nămmiễn phí 1.000 số hóa đơn
 • Miễn phí mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB 
 • Miễn phí đăng ký nộp thuế điện tử, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 • Miễn phí dịch vụ kế toán 01 tháng đầu tiên 
MUA
CRM form will load here