TẠI SAO BẠN CHƯA GIÀU?

Thành ngữ có câu "PHI THƯƠNG BẤT PHÚ". Bill Gates bỏ học ở Harvard cùng bạn thành lập Microsoft khi 20 tuổi, Đặng Lê Nguyên Vũ cùng bạn mở quán cafe đầu tiên khi 27 tuổi,...

Bạn chờ đến khi bao nhiêu tuổi?


Đăng ký kinh doanh vừa nhanh lại rẻ


thời gian

Không quá 05 ngày kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ

địa điểm

Bạn chỉ cần ngồi tại nhà

ký hồ sơ và nhận kết quả

cAM KẾT

Hoàn trả phí dịch vụ

nếu chậm trả kết quả

giá phí

Vui lòng xem chi tiết

trang sau

bảng giá ĐĂNG KÝ MỚI 

GÓI 1

1.000.000 đ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Dấu tên Giám đốc
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB
 • Đăng ký nộp thuế điện tử


MUA
GÓI 2

3.200.000 đ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Dấu tên Giám đốc
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB
 • Đăng ký nộp thuế điện tử
 • Chữ ký số thời hạn 01 năm
 • 300 số hoá đơn điện tử
MUA
GÓi 3

4.100.000 đ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Dấu tên Giám đốc
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB
 • Đăng ký nộp thuế điện tử
 • Chữ ký số thời hạn 02 năm
 • 500 số hoá đơn điện tử
MUA
GÓI 4

4.600.000 đ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Dấu tên Giám đốc
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB
 • Đăng ký nộp thuế điện tử
 • Chữ ký số thời hạn 03 năm
 • 1.000 số hoá đơn điện tử
MUA
CRM form will load here