ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

 Đảm bảo 5 ngày CÓ NGAY giấy phép  

GÓI 1

1.000.000 đ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Dấu tên Giám đốc
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB,...
 • Đăng ký nộp thuế điện tử


MUA
GÓI 2

3.200.000 đ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Dấu tên Giám đốc
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB,...
 • Đăng ký nộp thuế điện tử
 • Chữ ký số thời hạn 01 năm
 • 300 số hoá đơn điện tử
MUA
GÓi 3

4.100.000 đ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Dấu tên Giám đốc
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB,...
 • Đăng ký nộp thuế điện tử
 • Chữ ký số thời hạn 02 năm
 • 500 số hoá đơn điện tử
MUA
GÓI 4

4.600.000 đ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu tròn loại tốt
 • Dấu tên Giám đốc
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin quốc gia
 • Mở tài khoản ngân hàng VCB, MB, ACB,...
 • Đăng ký nộp thuế điện tử
 • Chữ ký số thời hạn 03 năm
 • 1.000 số hoá đơn điện tử
MUA

KẾ TOÁN trọn gói

Bao gồm ghi sổ kế toán hàng tháng, kê khai thuế các loại thuế phát sinh tháng hoặc quý, lập báo cáo tài chính và các tờ khai quyết toán thuế năm

Vì sao nên chọn win WIN?

"TỐI ƯU chi phí thuế, GIA TĂNG lợi thế cạnh tranh" mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp, đó chính là công việc thường xuyên mà Win Win đã làm hơn 13 năm qua.

DỊCH VỤ thuế - bảo hiểm


HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Doanh nghiệp bạn đang trong giai đoạn đầu tư hoặc kinh doanh xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng được hoàn thuế. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không đề nghị hoàn lại tiền để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh?

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bạn có thu nhập nhiều nơi và đã bị khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn nếu tính trên tổng thu nhập. Bạn muốn nhận lại số tiền thuế đã nộp thừa để chiêu đãi chiến hữu vài chai bia không?

soát xét CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH

Doanh nghiệp bạn qua nhiều năm chưa được kiểm tra quyết toán thuế, kế toán thay đổi qua nhiều người, còn bạn thì bận nhiều việc nên không đủ thời gian để kiểm tra lại sổ sách, chứng từ kế toán. Vậy hãy để chúng tôi làm thay bạn được không?

tư vấn mua bán, chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Việc mua bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp là giao dịch phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế nên cần được sự tư vấn của các tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

KÊ KHAI BẢO HIỂM XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Doanh nghiệp bạn không có người phụ trách kê khai bảo hiểm khi có sự thay đổi do tăng giảm lao động; cấp lại, đổi, điều chỉnh sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế, làm hồ sơ nhận tiền bảo hiểm cho nhân viên,...

ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM BAN ĐẦU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp bạn lần đầu tham gia bảo hiểm cho người lao động chưa hiểu rõ về các thủ tục, mất nhiều thời gian đi lại, bổ sung hoàn thiện hồ sơ

phản hồi khách hàng


CRM form will load here