VỀ TRANG CHỦ

kế toán thuê ngoài

TRÁCH NHIỆM LÂU DÀI

kế toán CỐ ĐỊNH


- Chi phí CAO

- Kinh nghiệm CÁ NHÂN (rủi ro nhiều hơn khi chủ doanh nghiệp không am hiểu về kế toán, thuế)

- KHÔNG KỊP THỜI cập nhật quy định mới về thuế, kế toán

- KHÔNG CÒN TRÁCH NHIỆM khi nghỉ việc

kế toán thuê ngoài


- Chi phí THẤP

- Kinh nghiệm TẬP THỂ (trao đổi thảo luận với nhiều người trước khi giải quyết vấn đề khó)

- Luôn cập nhật KỊP THỜI quy định mới về thuế, kế toán

- Cam kết TRÁCH NHIỆM trong thời gian cung cấp dịch vụBIỂU GIÁ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
(Giá phí hàng tháng chưa bao gồm VAT)


 • trên 150 hóa đơn - Thỏa thuận giá
 • từ 120 đến 150 hóa đơn - 2,8 triệu
 • từ 90 đến 120 hóa đơn - 2,5 triệu
 • từ 60 đến 90 hóa đơn - 2,2 triệu
 • từ 30 đến 60 hóa đơn - 1,9 triệu
 • ít hơn 30 hóa đơn - 1,6 triệu
 • không phát sinh - 500 ngàn
SẢN XUẤT - XÂY DỰNG
(Giá phí hàng tháng chưa bao gồm VAT)


 • trên 150 hóa đơn - Thỏa thuận giá
 • từ 120 đến 150 hóa đơn - 3,9 triệu
 • từ 90 đến 120 hóa đơn - 3,5 triệu
 • từ 60 đến 90 hóa đơn - 3,1 triệu
 • từ 30 đến 60 hóa đơn - 2,7 triệu
 • ít hơn 30 hóa đơn - 2,3 triệu
 • không phát sinh - 500 ngàn
NGÀNH NGHỀ ĐẶC THÙ
(Giá phí hàng tháng chưa bao VAT)


 • Đối với ngành nghề đặc thù mà thời gian 
 • đầu tư kéo dài như dự án bất động sản 
 • như nhà ở, hạ tầng khu công nghiệp, sản
 • xuất phần mềm,..hoặc các doanh nghiệp
 • hoạt động chủ yếu là xuất khẩu thì giá
 • phí dịch vụ sẽ thỏa thuận


Tư vấn miễn phí

Nếu bạn đang gặp các vấn đề rắc rối về kế toán, thuế, pháp lý  hoặc cần tư vấn chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp, hãy liên hệ thông tin bên dưới

CRM form will load here