Trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau không được giảm:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I - Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II - Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III - Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Thời gian áp dụng từ ngày 01/07 đến 31/12/2023