Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

Doanh thu năm 2021 phải đồng thời thỏa mãn điều kiện:

  • Không quá 200 tỷ đồng;
  • Giảm so với doanh thu năm 2019 (trừ trường hợp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách trong kỳ tính thuế năm 2020, 2021)

Giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/11 - 31/12/2021

  • Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác);
  • Dịch vụ lưu trú;
  • Dịch vụ ăn uống;
  • Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
  • Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. (không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến)

Miễn tiền chậm nộp phát sinh năm 2020 và 2021:

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020